Samenwerken aan nieuwe groenblauwe aders om de omgevingskwaliteit te vergroten

Thema

Landschap

Gebied

Limburg

Status

Actief
01/06/2022 - 31/05/2024

Projectomgeving

PDPO Limburg
Contactpersoon

Fien Verbruggen
0474 94 17 90
fientje.verbruggen
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Kleine landschapselementen (KLE’s) zoals hagen, houtkanten, poelen, … vormen groenblauwe verbindingen doorheen agrarisch gebied. Veel diersoorten vinden er voedsel, schuilgelegenheid of maken er hun thuis van. Maar ook landbouwers kunnen er, al dan niet indirecte, voordelen van ondervinden. Zo kan een houtig KLE niet beschikbare nutriënten voor het gewas aanleveren, koolstof opslaan, vee beschermen tegen regen, wind en zon,…

Sinds 2019 is Boerennatuur Vlaanderen in samenwerking met Regionaal Landschap Lage Kempen actief in 4 Noord-Limburgse gemeenten (Bocholt, Peer, Hamont-Achel en Hechtel-Eksel) rond het beheer van gemeentelijke houtkanten. Door de resultaten die op terrein zichtbaar zijn, komt er steeds meer vraag van landbouwers en particulieren om hen ook te begeleiden in het beheer van hun houtkanten of de aanplant van nieuwe KLE’s. In dit nieuwe project kunnen we op deze vraag inspelen en het effect van een landschap dooraderd van groenblauwe landschapselementen versterken.

Lees meer

Zowel de aanplant als het beheer van houtige KLE’s in het buitengebied worden binnen dit project behandeld. Landbouwers en particulieren kunnen voor ondersteuning terecht bij respectievelijk Boerennatuur Vlaanderen of Regionaal Landschap Lage Kempen.

Voor landbouwers wordt beroep gedaan op reeds bestaande financieringsmogelijkheden zoals de NPI-steun voor de aanplant van nieuwe KLE’s en Beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij voor het beheer van hun houtkanten. Boerennatuur Vlaanderen zal landbouwers ondersteunen in hun aanvraag, planning en uitvoering. Omdat er voor particulieren geen dergelijke steun voorhanden is, wordt er eenmalig een samenaankoop georganiseerd, voor zowel aankoop van plantgoed als het beheer van houtkanten, die met projectmiddelen gefinancierd zal worden.

Realisaties

Projectpartners

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo

Foto’s