Stuwtjes om water te bufferen winnen aan populariteit

Datum

Thema

Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Maarten Raman
0473 22 40 65
maarten.raman
@boerennatuur.be

Door de droogte van de afgelopen jaren plaatsen steeds meer landbouwers stuwtjes en peilgestuurde drainagesystemen om water te bufferen. Zo kunnen ze zich beter wapenen tegen de droogte en besparen ze op de waterfactuur.

Matthias Vanheerentals en Media Planet

Boerennatuur Vlaanderen begeleidt al tien jaar landbouwers met het plaatsen van stuwen in grachten. De droogte van de afgelopen vier jaar heeft het bewustzijn bij de landbouwers enorm doen toenemen. “Een stuwtje in de perceelgracht geeft de mogelijkheid om het wegvloeiende water tegen te houden en te sparen tot het moment dat de landbouwer het nodig heeft”, zegt projectcoördinator Maarten Raman. “Bovendien laat het water in de grond infiltreren, waardoor het grondwater wordt aangevuld. Hogerop geplaatste stuwtjes voorkomen dan weer wateroverlast in benedenstrooms. Ook als het sporadisch regent, kunnen landbouwers het water bijhouden en hun waterbuffer vergroten. In de wintermaanden kunnen we de grondwatertafel aanvullen die we dan in de zomer kunnen gebruiken.”

Een stuwtje in de perceelgracht geeft de mogelijkheid om het wegvloeiende water tegen te houden en te sparen tot het moment dat de landbouwer het nodig heeft.

Effect

“De stuwtjes spelen een belangrijke rol tijdens het groeiseizoen van het gewas. Het gebruik ervan heeft een gunstig effect op de landbouwgewassen en de omgeving”, aldus Raman. Ook landbouwers bevestigen dat, zoals Jos Vermeiren uit Wuustwezel. “De gewassen kunnen meer water verdampen en daardoor meer biomassa aanmaken. Dat zou moeten leiden tot een hogere opbrengst. Ook heeft de landbouwer een grotere waterbuffer waardoor een droge periode gemakkelijker te trotseren valt. Het wapent ons beter tegen de toenemende effecten van de klimaatcrisis.” De aankoopprijs van een stuw varieert tussen de 1.500 en 4.500 euro, afhankelijk van het type en de grootte. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) geeft hiervoor alvast subsidies.

Peilgestuurde drainage

Boerennatuur raadt landbouwers aan om een stuwtje steeds te combineren met een zogenaamde peilgestuurde drainage (PGD) indien er klassieke drainage aanwezig is. “Dat heeft dat het meeste effect”, zegt Raman. “Je kan de uitstroom uit het perceel regelen en daardoor water in het perceel houden. Globaal gezien kan door PGD de eerste irrigatiebeurt met enkele dagen tot een week worden uitgesteld. De landbouwer zal dankzij de grotere buffer langer kunnen wachten om te irrigeren dan bij een klassiek irrigatiesysteem. Een PGD zorgt bovendien voor een waterstijging in de omliggende percelen en voor een meeropbrengst per jaar van 100 euro per hectare voor gras en tot 460 euro voor aardappelen. De investering kan je dus op termijn terugverdienen.”

Triple C

Al zeker honderd boeren in de provincie Antwerpen en Limburg hebben een stuwtje geplaatst. In het kader van Triple C – een Europees project dat wateroverlast en klimaatsverandering wil voorkomen – hebben in Vlaanderen en Nederland dertig boeren meegewerkt met als resultaat 30.000 kubieke meter aan waterbuffering. “Het is dus duidelijk dat het project voor waterbesparing zorgt”, zegt Raman. “Ze hebben minder water moeten oppompen, wat goed is tegen de verdroging.”

Dit artikel is eveneens opgenomen in de bijlage ‘Agri & Food’ door Media Planet van de krant ‘De Morgen’.
Lees hier deze volledige bijlage © Media Planet

Met steun van