Daar is de lente, daar is de kievit!

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

West-Vlaanderen
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Het voorjaar is een periode waarin de natuur stilaan terug op gang komt, de wielerklassiekers op onze Vlaamse wegen beslecht worden, er voor landbouwers een drukke periode aanbreekt met heel wat werk op de akkers en ook de periode waarin de kievit een nestje maakt. Grofweg van half maart tot half april zoeken kieviten een nestplaats, leggen ze eieren en broeden ze deze uit.

Kwetsbare grondbroeder

Kieviten broeden op de grond en maken vroeg in het voorjaar graag hun nestje op braakliggende, natte akkers met weinig begroeiing. En dit net op het moment dat ook de drukke veldwerkzaamheden starten. Gelukkig houden al heel wat landbouwers tijdens de vele landbewerkingen rekening met de aanwezigheid van kievitsnesten. Maar doordat deze nesten zeer goed gecamoufleerd zijn, gaan nog heel wat nesten onbewust en ongewild verloren. Het sparen van kievitsnesten is noodzakelijk om het voortbestaan van deze soort te verzekeren. Maar hoe pak je dit het best aan? We bundelden enkele tips & tricks in een handige korte infofiche.

Drone-technologie als hulpmiddel?

Samen met Inagro en de West-Vlaamse Regionale Landschappen en Stadlandschappen onderzoeken we i.k.v. het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ of drone technologieën landbouwers op termijn kunnen ondersteunen bij het sparen van kievitsnesten; zo zou voorafgaand of tijdens de voorjaarswerkzaamheden een perceel door een automatisch gestuurde drone gescreend kunnen worden op de aanwezigheid van kievitsnesten, waarna de (gps-)locaties aan de landbouwer worden doorgegeven. Om deze drone-detectie en technologie verder te ontwikkelen en op punt te zetten, zijn we dit voorjaar opnieuw op zoek naar West-Vlaamse landbouwers met kievitsnesten op hun percelen. Boven deze percelen voeren we dan een korte automatisch gestuurde testvlucht uit.

OPROEP!

Ben je landbouwer in West-Vlaanderen? Spot je tussen half maart en half april kievitsnesten op je percelen? Laat het ons weten! Neem contact op met Korneel Verslyppe via 0470 36 31 01 of korneel.verslyppe@boerennatuur.be en maak mee het verschil voor de kievit! Dankjewel!

Hoofdingsfoto © Shutterstock

Met steun van