Daar is de lente, daar is de kievit!

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

West-Vlaanderen
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Het voorjaar is een periode waarin de natuur stilaan terug op gang komt, de wielerklassiekers op onze Vlaamse wegen beslecht worden, er voor landbouwers een drukke periode aanbreekt met heel wat werk op de akkers en ook de periode waarin de kievit een nestje maakt. Grofweg van half maart tot half april zoeken kieviten een nestplaats, leggen ze eieren en broeden ze deze uit.

Kwetsbare grondbroeder

Kieviten broeden op de grond en maken vroeg in het voorjaar graag hun nestje op braakliggende, natte akkers met weinig begroeiing. En dit net op het moment dat ook de drukke veldwerkzaamheden starten. Gelukkig houden al heel wat landbouwers tijdens de vele landbewerkingen rekening met de aanwezigheid van kievitsnesten. Maar doordat deze nesten zeer goed gecamoufleerd zijn, gaan nog heel wat nesten onbewust en ongewild verloren. Het sparen van kievitsnesten is noodzakelijk om het voortbestaan van deze soort te verzekeren. Maar hoe pak je dit het best aan? We bundelden enkele tips & tricks in een handige korte infofiche.

Drone-technologie als hulpmiddel?

Samen met Inagro en de West-Vlaamse Regionale Landschappen en Stadlandschappen onderzoeken we i.k.v. het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ of drone technologieën landbouwers op termijn kunnen ondersteunen bij het sparen van kievitsnesten; zo zou voorafgaand of tijdens de voorjaarswerkzaamheden een perceel door een automatisch gestuurde drone gescreend kunnen worden op de aanwezigheid van kievitsnesten, waarna de (gps-)locaties aan de landbouwer worden doorgegeven. Om deze drone-detectie en technologie verder te ontwikkelen en op punt te zetten, zijn we dit voorjaar opnieuw op zoek naar West-Vlaamse landbouwers met kievitsnesten op hun percelen. Boven deze percelen voeren we dan een korte automatisch gestuurde testvlucht uit.

Enkele tips voor als je een nest vindt

  1. Markeer het nest met minimaal twee stokken van 50 tot 100 cm hoog en zorg dat ze zichtbaar zijn vanuit je tractor. Plaats deze stokken op een drietal meter voor en na het nest in de rijrichting.
  2. Dek het nest tijdelijk af met een plastic doos, deksel… en neem meteen na de werkzaamheden de afdekking terug weg. Deze methode kan van pas komen bij bemesting of sproeien, zodat de eieren niet beschadigd raken.
  3. Graaf het nest tijdelijk uit, plaats het heel voorzichtig in een waterdoorlatend mandje en plaats het na de werkzaamheden op dezelfde plaats terug door het mandje wat in te graven in de bodem dit kan je bij iedere bewerking van je perceel herhalen.
  4. Voorzie een bepaalde zone rondom het nest die je onbewerkt laat gedurende het voorjaar.
  5. Stel je landbewerkingen uit tot na het uitkomen van het nest of tot de kuikens vliegvlug zijn. In het nieuwe GLB bestaat hiervoor een interessante ecoregeling: faunavriendelijke teelt – voorjaarsbraak. Dit is een eenjarige verbintenis waarbij je de voorjaarsbraak aanhoudt tot en met 10 mei, en tussen 15 maart en 10 mei geen enkele handeling uitvoert op het perceel.
  6. Doe beroep op een vrijwilliger die dit werk in jouw plaats doet. Hiervoor kan je het lokale Regionale Landschap (of Stadlandschap) contacteren. De kans bestaat ook dat je door een lokale vrijwilliger wordt aangesproken om kievitsnesten te beschermen op je percelen. Maak dan goede afspraken over onder meer het betreden van je percelen.
  7. Breng indien nodig ook steeds de loonwerker op de hoogte. Zo kan die er ook rekening mee houden.

OPROEP!

Ben je landbouwer in West-Vlaanderen? Spot je tussen half maart en half april kievitsnesten op je percelen? Laat het ons weten! Neem contact op met Korneel Verslyppe via 0470 36 31 01 of korneel.verslyppe@boerennatuur.be en maak mee het verschil voor de kievit! Dankjewel!

Hoofdingsfoto © Shutterstock

Met steun van