Demo subirrigatie met gezuiverd afvalwater

Datum

Thema

Water

Gebied

Kinrooi ,
Limburg
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Wanneer?
Woensdag 28 september 2022
11u30 – 13u

Waar?
Susenweg,
3640 Kinrooi
(exacte locatie op kaart in uitnodiging)

Toegang?
Deelname is gratis,
graag wel inschrijven via diana.goris@boerenbond.be of 016/28.61.03

Om te evolueren naar een duurzaam en robuust watersysteem, is hergebruik van gezuiverd afvalwater essentieel. Te Kinrooi loopt het proefproject “Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie” waar het effluent van de lokale RWZI wordt gebruikt als waterbron voor de landbouw om zo een circulair watergebruik te creëren en verdroging tegen te gaan. Dit gebeurt via subirrigatie of ondergrondse irrigatie door middel van een speciaal voor deze site ontworpen peilgestuurd drainagesysteem.

De projectuitvoerders Bodemkundige Dienst van België, Vrije Universiteit Brussel, Aquafin en Boerennatuur Vlaanderen nodigen u samen met het Agrowaterloket Limburg van harte uit om het systeem – dat een primeur in Vlaanderen betreft – in zijn werking te tonen en ook de eerste resultaten mee te delen. Zowel de eerste monitoringgegevens als de bevindingen van de deelnemende landbouwer komen hierbij aan bod.

Bent u benieuwd naar de werking van subirrigatie en/of het systeem van peilgestuurde drainage? Schrijf dan snel in en kom een kijkje nemen!

Vrijblijvend kan ook meer info bekomen worden over het nut van stuwtjes in het landbouwgebied.

Programma

  • Welkom (Minister Brouns (o.v.) en/of deputé Moors)
  • Werking van peilgestuurde drainage als subirrigatiesysteem (Birte Raes – Aquafin en Tom Coussement – BDB): aansluiting op de RWZI & profielput op het terrein
  • Monitoring en eerste meetresultaten (prof. Marijke Huysmans – VUB)
  • Eerste bevindingen van landbouwer F. Bongers
  • Afsluiting & nabespreking: ruimte voor vragen en interviews

(broodjes en drank worden voorzien)

Woensdag 28 september 2022, 11u30 – 13u00

Afspraak te Susenweg, 3640 Kinrooi. Parkeren is mogelijk naast de waterzuivering van Aquafin. De precieze locatie is aangeduid op de kaart bij de uitnodiging.

Inschrijving

Deelnemen is gratis. Inschrijven is niet verplicht, maar wordt vriendelijke verzocht omwille van logistieke redenen. Schrijf je nu in via een mailtje naar onderstaand mailadres of telefoontje met vermelding van het aantal personen.

Inschrijven via diana.goris@boerenbond.be of 016/28.61.03