Experimentele maatregelen voor de kievit in beeld op PlattelandsTV

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

West-Vlaanderen
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Naast patrijs en geelgors is de kievit is één van de doelsoorten in ons West-Vlaamse PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’. Het broedseizoen van deze akkervogel valt samen met de opstart van de verschillende landbewerkingen in het voorjaar. Aangezien de kievit een grondbroeder is die graag zijn nest maakt midden op onze akkers, gaan er onbewust en ongewild vaak vele nesten verloren. Dit nestverlies is één van de oorzaken van de achteruitgang van de populatie kieviten in Vlaanderen.

Maar samen met landbouwers zoeken we naar innovatieve oplossingen voor de bescherming van kievitsnesten. Zo testen we in dit project een aantal experimentele maatregelen uit zoals de uitgestelde inzaai van maïs via de aanleg van enkele proefpercelen in de regio Houtland. Daarnaast bekijken we de haalbaarheid en nut van moderne technieken zoals het gebruik van drone-technologie bij het in kaart brengen van kievitsnesten om ze daarna te kunnen beschermen.

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo