Niet-productieve investeringen in theorie en praktijk met demonstratie slimme stuw

Datum

Thema

Water

Gebied

Sint-Gillis-Waas ,
Oost-Vlaanderen
Contactpersoon

Brecht Herteleer
+32 16 28 60 10
brecht.herteleer
@boerennatuur.be

Wanneer?
Vrijdag 11 maart 2022
13u30 – 15u45

Waar?
Start: IJshoeve De Boey
 Groenendijk 11 
Demo: Polder Meerdonk
Korte Meersstraat
Beide in Sint-Gillis-Waas

Toegang?
Gratis mits inschrijving
op voorhand
en onder voorbehoud
van wijzigingen in de
coronamaatregelen

Landbouwers kunnen sinds kort beroep doen op de vernieuwde subsidies bij het departement Landbouw en Visserij. Bij de zogenaamde niet-productieve investeringen (NPI) van het VLIF worden heel wat maatregelen gesubsidieerd. Dit gaat onder andere over maatregelen rond biodiversiteit (bv. wildredders en nestkasten), landschap (bv. aanplant van kleine landschapselementen), erosie (aanleg van dammen), waterbeheer (bv. spaarbekkens, stuwen, peilgestuurde drainage), bodem en landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen. Dit infomoment geeft je een overzicht en toont via een demo hoe een concrete aanvraag via het e-loket loopt. We zoomen daarna in op de maatregelen rond water en meer concreet op de mogelijkheden voor het aanleggen van stuwen en peilgestuurde drainage in functie van waterberging op perceelsniveau. 

Programma

13u30    Ontvangst met pannenkoeken koffie  
14u00    Presentatie: Wegwijs doorheen de niet-productieve investeringen 
14u30    Presentatie: Stuwen en peilgestuurde drainage: voordelen voor landbouwers 
15u15    Locatiebezoek stuwen met Wim Buytaert 
15u45    Einde

Dit infomoment kadert binnen het demoproject Departement Landbouw & Visserij ‘Landbouw investeert in landschap en klimaat’ in samenwerking met Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw, Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) vzw, Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw, Boerennatuur Vlaanderen vzw, Provincie Oost-Vlaanderen – Landbouw en Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen – Steunpunt Erosie, HOGENT onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Met de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

www.vlaanderen.be/pdpo en https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries