NPI – Steenuilenkast

Nieuws

Nieuwsberichten

NPI – Steenuilenkast

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Maaike De Ridder
+32 476 33 30 53
maaike.de.ridder
@boerennatuur.be

Bij deze niet-productieve investering (NPI) wordt een steenuilenkast opgehangen om één van de typische soorten van het platteland te huisvesten. Momenteel zijn er in Vlaanderen zo’n 10000 broedparen, één van de grootste populaties in West-Europa. Nestgelegenheid is echter een opkomend probleem omdat natuurlijke nesten steeds zeldzamer worden (bv. steeds minder holle knotwilgen).

De steenuil is de kleinste nachtroofvogel van Europa. Hoewel de populaties op veel plaatsen achteruitgaan door het verdwijnen van optimale landschappen (open ruimtes met voldoende bomen, struiken, muurtjes), is deze vogel goed gekend bij het grote publiek en kan hij op veel sympathie rekenen. Hij laat zich dikwijls ook in de late namiddag observeren en heeft bovendien een gevarieerd dieet. Muizen, amfibieën, krekels, sprinkhanen of regenwormen, het zijn niet altijd gewenste soorten die deze ijverige jager onder controle houdt.

Met de steun van

Met steun van