Peilgestuurde drainage – het handboek

Datum

Thema

Water

Gebied

Limburg
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Dit handboek is in de eerste plaats een beslissingsinstrument. De uitwerking is gegroeid vanuit de vragen naar technische kansen en randvoorwaarden voor rendement die bij Bodemkundige Dienst van België en Boerennatuur Vlaanderen de afgelopen jaren binnengekomen zijn in verband met de toepassing van peilgestuurde drainage in Vlaanderen. Het handboek heeft in de eerste plaats als doel bedrijfsleiders bij te staan bij de verschillende afwegingen en beslissingen die gemaakt moeten worden bij de aanleg en het aansturen van een peilgestuurde drainage. Deze informatie is ook interessant voor waterbeheerders en beleidsmaker om een beter beeld te verkrijgen van de mogelijkheden en voorwaarden van peilgestuurde drainage voor waterconservering in het landschap. Dit handboek vormt de weerslag van ervaringen in Vlaanderen, van kennisuitwisseling en van informatie uit wetenschappelijke onderzoeken, en van voorlichting zoals die in het buitenland wordt gehouden.

Met steun van

Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo