Van landbouw tot waterbouw – technisch eindrapport

Datum

Thema

Water

Gebied

Limburg
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

In dit document wordt verslag gemaakt van de onderzoeksactiviteiten uitgevoerd in het kader van het project ‘Van Landbouw tot Waterbouw’. Deze onderzoeksactiviteiten bouwen voort op het project ‘Drainage Plus’. Enerzijds wordt de monitoring en modellering inzake
waterkwantiteit voortgezet, met het oog op een verdere verbetering van de inschatting van de bedrijfswinst die behaald kan worden door een betere vochtvoorziening met peilgestuurde drainage. Anderzijds wordt in dit project ook een monitoring van de waterkwaliteit voorzien, om een eerste zicht te krijgen op de grootteorde en trends van (voornamelijk) stikstof en fosfor in het grond- en oppervlaktewater.

Met steun van

Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo