Wat denk je van een BO akkerfauna?

Nieuws

Nieuwsberichten

Wat denk je van een BO akkerfauna?

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Het Europese project PARTRIDGE wil de beheerovereenkomsten voor akkerfauna verbeteren met het oog op het nieuwe GLB. Via een vragenlijst wordt gepeild naar de mening van landbouwers over deze beheerovereenkomsten.  

Eén van de instrumenten die je vandaag als landbouwer kan toepassen zijn de beheerovereenkomsten voor akkerfauna van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het Europese project PARTRIDGE wil deze beheerovereenkomsten voor akkerfauna verbeteren met het oog op het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Via een vragenlijst willen de projectpartners (In Vlaanderen zijn dit Boerennatuur Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Inagro, het Instituut voor Natuur – en bosonderzoek (INBO) en Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV).) suggesties, knelpunten en succesfactoren verzamelen over de beheerovereenkomsten voor akkerfauna. Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst kunnen de beheerovereenkomsten voor akkerfauna bijgesteld/aangepast worden zodat deze enerzijds meer resultaat opleveren en anderzijds vlot toepasbaar blijven in combinatie met de landbouwbedrijfsvoering.

De vragenlijst gaat over de praktische beheeraspecten van de beheerovereenkomsten voor akkerfauna (zoals patrijs, kievit, haas,…). Je kan de vragenlijst invullen als je nu al een beheeroverkomst voor akkerfauna hebt lopen, maar ook als je in aanmerking komt om een beheerovereenkomst voor akkerfauna te sluiten. De beheerovereenkomsten akkerfauna is een verzamelnaam en omvat de beheerovereenkomst (aanleg en) onderhoud van grasstrook 15 juni, gemengde grasstrook (plus), bloemenrand en de beheerovereenkomst voedselgewas.

Dit onderzoek wordt ook uitgevoerd in de andere landen die betrokken zijn bij het PARTRIDGE-project (Engeland, Schotland, Duitsland (regio Nedersaksen), Nederland en Denemarken). We proberen in de mate van het mogelijke in alle landen dezelfde vragen te stellen. Daardoor kan het gebeuren dat je bepaalde termen tegenkomt die in Vlaanderen niet worden gebruikt.

De geschatte duur voor het invullen van deze vragenlijst is ongeveer 15 minuten, afhankelijk van jouw antwoorden. Voor het invullen van de vragenlijst heb je geen externe informatie, zoals contracten nodig. We proberen jouw mening te achterhalen en vragen niet om gedetailleerde informatie.

De vragen zijn zodanig opgesteld dat je de vragenlijst vlot kan invullen. Houd er rekening mee dat je de vragenlijst in één keer moet invullen. Het systeem laat het immers niet toe om te stoppen en op een ander, later moment, de vragenlijst te vervolledigen.

© JannieTimmer

Met steun van