Wegwijs doorheen de niet-productieve investeringen met focus op slim waterbeheer

Datum

Thema

Water

Gebied

Londerzeel ,
Vlaams-Brabant
Contactpersoon

Maaike De Ridder
+32 476 33 30 53
maaike.de.ridder
@boerennatuur.be

Wanneer?
Woensdag 8 december 2021
13u30-16u

Waar?
In de lokalen van De Levensbloem (schuin achter café De Grens).
Best GPS instellen op:
Bouwdreef 55
1840 Londerzeel

Toegang?
Gratis mits op voorhand inschrijven en onder voorbehoud van wijzigingen binnen de geldende coronamaatregelen

Landbouwers kunnen sinds kort beroep doen op de vernieuwde subsidies bij het departement Landbouw en Visserij. Bij de zogenaamde niet-productieve investeringen (NPI) van het VLIF worden heel wat maatregelen gesubsidieerd. Dit gaat onder andere over maatregelen rond biodiversiteit (bv. wildredders en nestkasten), landschap (bv. aanplant van kleine landschapselementen), erosie (aanleg van dammen), waterbeheer (bv. spaarbekkens, stuwen, peilgestuurde drainage), bodem en landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen. Dit infomoment geeft je een overzicht en toont via een demo hoe een concrete aanvraag via het e-loket loopt. We zoomen daarna in op de maatregelen rond water en meer concreet op de mogelijkheden voor het aanleggen van stuwen en peilgestuurde drainage in functie van waterberging op perceelsniveau.

Programma

13u30: Ontvangst
13u45: Presentatie: Wegwijs doorheen de niet-productieve investeringen
14u15: Presentatie: Stuwen en peilgestuurde drainage: voordelen voor landbouwers
15u00: Locatiebezoek stuwen
15u45: Afsluiten bij een lekkere warme wafel

Dit infomoment kadert binnen het demoproject Departement Landbouw & Visserij ‘Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als sleutels tot meer natuurverwevenheid’ in samenwerking met Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Boerennatuur Vlaanderen vzw en het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet.

Met de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

www.vlaanderen.be/pdpo