Biodiversiteit op het platteland stimuleren

Datum

Thema

Landschap

Gebied

Antwerpen
Contactpersoon

Leen Vervoort
0496 40 60 66
leen.vervoort
@boerennatuur.be

Het gericht stimuleren van biodiversiteit heeft een positief effect op de landbouw. Op die manier kan de druk van schadelijke insecten verminderen en de bodemkwaliteit verbeteren, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest nodig zijn.

Matthias Vanheerentals en Media Planet

Het stimuleren van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) is dan ook het doel van het Europees project FABulous Farmers, dat in zes landen loopt. Het partnerschap selecteerde tien uiteenlopende FAB-maatregelen, zoals bloemenranden, organische bemesting, vruchtwisseling en het gebruik van groenbedekkers. “De bloemenstroken hebben niet enkel de bedoeling om de biodiversiteit en het visuele aspect te verbeteren”, zegt Mathias D’Hooghe, regiocoördinator van Boerennatuur Vlaanderen. “Ze moeten namelijk ook insecten aantrekken. We richten ons daarbij niet enkel op bestuivers, maar ook op predatoren.”

Experimenteren met zadenmengsel

In twee Vlaamse gebieden, de Merode en het Pajottenland, wordt met een tiental landbouwers samengewerkt. Zij telen onder andere aardappelen, tarwe en bieten. “Het is belangrijk om met de juiste bloemen de juiste insecten aan te trekken om de plagen gericht te kunnen bestrijden, zegt D’Hooghe. “Daarvoor hebben we een specifiek zadenmengsel samengesteld. Het hele project wordt intensief gemonitord en begeleid, zodat we hopelijk binnenkort meer duiding kunnen geven in welke gevallen bloemenranden kunnen helpen bij de bestrijding van plagen in de gewassen.”

Het is belangrijk om met de juiste bloemen de juiste insecten aan te trekken om de plagen gericht te kunnen bestrijden.

Meer nuttige, minder schadelijke insecten

D’Hooghe is tevreden over de eerste resultaten. “Ook de landbouwers bevestigen dat ze dankzij deze bloemenstroken meer nuttige en minder schadelijke insecten zien. Sommige landbouwers gebruikten hierdoor minder of helemaal geen gewasbeschermingsmiddelen. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze randen dé oplossing zullen zijn en of het rendabel is, maar de eerste ervaring is alvast positief.” Landbouwers die een bloemenrand inzaaiden, sloten een  beheerovereenkomst af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en kregen daarvoor een subsidie.

Foto: Hooibeekhoeve

Bodem als spons

De kwaliteit van de landbouwgrond heeft ook een impact op de landbouwopbrengst. De Hooibeekhoeve in Geel, het provinciaal praktijkonderzoekscentrum voor melkvee en voedergewassen, richt zich op bodemgerelateerde FAB-maatregelen. “Je kan de bodem verbeteren via diverse maatregelen, zoals gebruik van compost of stalmest die veel koolstof bevatten”, zegt Katrien Geudens, adviseur Voedergewassen bij de Hooibeekhoeve.

“Door grasachtige soorten in de vruchtwisseling op te nemen of groenbedekkers in te zaaien, kan je werken aan de koolstofopbouw in de bodem. Dat zorgt voor opbouw van organische stof, wat de sponswerking van de bodem bevordert. Die sponswerking zorgt ervoor dat het water beter wordt opgenomen en langer beschikbaar blijft voor de gewassen. Hierdoor is het veld minder vatbaar voor extreme weersomstandigheden. Daarnaast komt de koolstof die zo wordt opgeslagen, niet in de atmosfeer terecht.” Het project zal in totaal vijf jaar lopen en moet in ons land vijftig landbouwers bereiken.

Dit artikel is eveneens opgenomen in de bijlage ‘Agri & Food’ door Media Planet van de krant ‘De Morgen’.
Lees hier deze volledige bijlage © Media Planet

Met steun van