Kansen voor agroforestry!

Nieuws

Nieuwsberichten

Kansen voor agroforestry!

Datum

Thema

Landschap

Gebied

West-Vlaanderen
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waar bomen of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas of landbouwdieren op eenzelfde perceel. West-Vlaamse landbouwers tonen hier steeds meer interesse in en passen dit steeds vaker toe om een positieve impact te realiseren op bodem, water, biodiversiteit en klimaat.  

Ondanks de toegenomen interesse doen een gebrek aan objectieve cijfers, praktische ondersteuning en draagvlak binnen en buiten de sector landbouwers vaak nog twijfelen om effectief te starten met de aanleg ervan. Het wegwerken van deze drempels en het beter ondersteunen van landbouwers zijn de uitgangspunten van het nieuwe PDPO-project ‘Agroforestry in West-Vlaanderen’, een samenwerking tussen Inagro, Katholieke Hogeschool Vives Zuid en Boerennatuur Vlaanderen 

Langetermijnopvolging percelen

Een eerste focus is de lange termijn opvolging van enkele West-Vlaamse agroforestry-percelen. Parameters als het effect van de bomen op de bodem, waterhuishouding, microklimaat, tussenteelten en algemene bedrijfsvoering worden opgevolgd. Daarnaast wordt ook de gezondheid van de bomen in kaart gebracht. Meer inzicht op de impact op lange termijn kan je als landbouwer helpen bij je keuze om al dan niet met agroforestry aan de slag te gaan of bij je keuze van teeltcombinaties. 

Oproep. Heb je een agroforestryperceel in beheer op West-Vlaams grondgebied (liefst al 1-2 jaar oud)? En ben je  benieuwd naar de impact en meerwaarde van deze bomen op je perceel? Ideaal, dan ben jij de geschikte kandidaat voor een lange-termijnsopvolging van je agroforestry percelen! Neem vrijblijvend contact op met Willem Van Colen via willem.vancolen@inagro.be of 051 27 33 15.  

Kerngroep agroforestrytelers

De oprichting van een West-Vlaamse kerngroep van agroforestry-telers moet een platform creëren voor onderlinge kennisuitwisseling en praktische, financiële en beleidsmatige ondersteuning van landbouwers. De verzamelde input zal ook dienst doen als startpunt voor de uitbouw van een toekomstig provinciaal dienstenaanbod rond agroforestry voor ondersteuning bij aanleg, beheer en vermarkting. Dit als aanvulling op de reeds bestaande bedrijfsbegeleiding vanuit het Consortium Agroforestry Vlaanderen.  

Oproep. Ben je een West-Vlaamse landbouwer met agroforestry ervaring of plannen? Interesse om op regelmatige basis kennis uit te wisselen met collega-landbouwers? Dan is de West-Vlaamse kerngroep agroforestry iets voor jou! Neem contact op met Willem Van Colen via willem.vancolen@inagro.be of 051 27 33 15.   

Lessenpakket

Ook toekomstige landbouwers zullen binnen het landbouwonderwijs via een nieuw lessenpakket wegwijs gemaakt worden in de theorie, praktijk en kansen en uitdagingen verbonden aan dit teelsysteem. Tenslotte worden ook burger en consument meer betrokken in dit verhaal door hen zowel op het veld, als daarnaast, uitgebreid kennis te laten maken met agroforestry en de inspanningen die landbouwers hiermee leveren op vlak van klimaat en biodiversiteit.  

Met steun van