Slim waterbeheer in de praktijk: velddemo en mogelijkheden via NPI-steun

Datum

Thema

Water

Gebied

Londerzeel ,
Vlaams-Brabant
Contactpersoon

Maaike De Ridder
+32 476 33 30 53
maaike.de.ridder
@boerennatuur.be

Wanneer?
Donderdag 27/10/2022
15u15-17u15

Waar?
‘t Zaaltje
Jozef Van Doorslaerstraat 22
1840 Steenhuffel

Toegang?
Gratis, inschrijven warm aanbevolen via npi@boerennatuur.be of 0476 33 30 53 (Maaike)

Droogtes enerzijds en stortregens anderzijds: extreme weersomstandigheden hebben bijna altijd te maken met te weinig of teveel water. Daarom zetten we een aantal zaken op een rijtje om dat water slimmer te gaan beheren: behouden bij droogte en vertraagd afvoeren bij piekdebieten.

Al die maatregelen kosten behoorlijk wat. Daarom kunnen landbouwers sinds midden 2021 beroep doen op vernieuwde niet-productieve maatregelen (NPI’s) via het VLIF. Hierin worden maatregelen gesubsidieerd rond biodiversiteit (bv. nestkasten), landschap (bv. aanplant hagen), erosie (aanleg van dammen) én slim waterbeheer (bv. spaarbekkens, stuwen, peilgestuurde drainage).

Dit infomoment starten we met een overzicht rond een aantal ingrepen om meer water te behouden bij droogtes. Nadien zoomen we in op gerelateerde NPI’s en wat die heel concreet kunnen betekenen. Afsluiten doen we bij een stuw waarrond het grondwaterpeil via peilbuizen opgevolgd wordt en waar we ook de werking en gegevens van die peilbuizen live uitlezen en interpreteren.

Programma
15u15 Ontvangst met een drankje en een zoet ‘drie’-uurtje
15u30 Meer water beschikbaar houden voor langere droogteperiodes (Mieke Vandermersch, Praktijkpunt Landbouw) 15u50 Slim waterbeheer: welke rol spelen NPI’s? (Maaike De Ridder, Boerennatuur Vlaanderen)
16u20 Verplaatsing naar stuw ter hoogte van Boskantstraat in Londerzeel (zie plan) 16u30 Demonstratie stuw en peilbuizen (Bregt Diependaele, Royal Eijkelkamp)
17u15 Einde infomoment

Deze demo kadert in het NPI-project ‘Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als sleutels tot meer natuurverwevenheid’ waarin volgende partners samenwerken:

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo

De inleiding rond meer water beschikbaar houden tijdens langere droogteperiodes wordt verzorgd binnen het project WaterWijs met steun van: