Waterconservering

Publicaties

Projectrapporten

Waterconservering

Datum

Thema

Water
Contactpersoon

Maarten Raman
0473 22 40 65
maarten.raman
@boerennatuur.be

Water neemt heden ten dagen de snelweg richting zee. Beken werden recht getrokken. De bodem wordt verzegeld door parkings, gebouwen, wegen, … Maar ook perceelsgrachten zijn rechte banen door uitgevoerde ruilverkavelingen. Al deze zaken zorgen ervoor dat regenwater minder kans heeft om in de bodem te dringen en oppervlakkig wordt afgevoerd waardoor het stroomafwaarts mee verantwoordelijk is voor de steeds vaker optredende plaatselijke overstromingen. Agrarisch stuwpeilbeheer is een oplossing om water langer vast te houden.