Het blauwe goud

Nieuws

Nieuwsberichten

Het blauwe goud

Datum

Thema

Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Fleur van Lieshout
0477 33 44 62
fleur.van.lieshout
@boerennatuur.be

Land- en tuinbouwers koesteren water op elk moment van het jaar. Niet alleen op Wereldwaterdag of in periodes met watertekort. Ook wanneer de regen een week geleden nog rijkelijk uit de hemel viel, is het besef aanwezig dat dit water ook komend teeltseizoen weer hard nodig zal zijn. Droogteperiodes worden steeds extremer en watertekorten stapelen zich op. Anderzijds dient nog steeds rekening te worden gehouden met piekbuien die wateroverlast veroorzaken. Naast de waterkwantiteit speelt ook de kwaliteit een belangrijke rol in de landbouwbedrijfsvoering.  

Boerennatuur Vlaanderen zet samen met land– en tuinbouwers volop in op het langer vasthouden en laten infiltreren van regenwater, het vertragen van de afvoer van water, het cyclisch gebruik van waterbronnen en het mitigeren van knelpunten rond kwaliteitsdoelstellingen. We stimuleren en ondersteunen landbouwers om gebiedsgericht samen te werken rond waterconservering in agrobeheergroepenZo realiseerden we intussen zo’n 157 ha aan omvormingen van klassieke drainage naar een peilgestuurd systeem, 67 stuwen in perceelsgrachten en 62 ha akkerland waar lokale houtsnippers zijn ingewerkt ter verbetering van de bodemkwaliteit en waterinfiltratie. Samen werken we aan een klimaatrobuuste landbouw, mogelijk gemaakt via allerlei innovatieve programma’s zoals Water-Land-Schap, Proeftuinen Droogte, Blue Deal en PDPO. 

Landbouwers worden in deze partnerschappen begeleid door medewerkers van Boerennatuur Vlaanderen, gesteund door onderzoekers en beleidsmakers. Laat je met deze filmpjes inspireren door enkele getuigenissen. 

Overtuigd om er zelf ook mee aan de slag te gaan? Contacteer ons bij vragen. 

Perceelsrand langs de Aa

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo