Houtige landschapselementen voor de productie van lokale, hernieuwbare warmte

Datum

Thema

Landschap
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Deze brochure is gebaseerd op de ervaringen van Agrobeheercentrum Eco² en BOS+ tijdens de uitvoering van het “Hout van het Dijleland” (2015-2018), medegefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant. Dit pilootproject ging na of hout uit het beheer van lokale holle wegen en houtkanten de houtsnipperketel in het nieuwe lage-energie gemeentehuis van Bierbeek kan bevoorraden. Een duurzaam beheer van houtige landschapselementen genereert houtige biomassa waarvoor er beperkte afzetmogelijkheden zijn. Het lokaal gebruiken van dit hout in een hoog-rendement biomassaketel is een korte-keten benadering die een lokale economische, ecologische, landschapskundige en sociale meerwaarde realiseert.

Deze brochure is geschreven voor medewerkers en beleidsmakers van lokale overheden die een vergelijkbaar project willen opstarten. We willen hen inspireren en praktische tips meegeven voor het opzetten van een vergelijkbaar project. We hebben in Bierbeek aangetoond dat houtsnippers uit lokaal landschapsbeheer succesvol kunnen worden gebruikt in middenschalige verwarmingsinstallaties in grotere gebouwen in de tertiaire sector (bijvoorbeeld een gemeentelijk administratief centrum). Andere mogelijke toepassingen zijn warmteopwekkingsinstallaties voor warmtenetten.