West-Vlaanderen

Thema
Status


DatumHelp onze stakkers van de akkers
Biodiversiteit
Nieuwsberichten

Help onze stakkers van de akkers

Elke eigenaar, pachter of gebruiker van een landbouwperceel die bereid is om bij een broedgeval na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kan via het ANB een financiële compensatie krijgen voor de gemiste inkomsten.

Lees meer
Kansen voor subirrigatie
Water
Nieuwsberichten

Kansen voor subirrigatie

Subirrigatie is een vaak geopperde techniek in de zoektocht naar droogtebestrijdingsmaatregelen. In dit artikel wordt deze techniek van naderbij belicht.

Lees meer
Boeren met een randje
Biodiversiteit
Water
Nieuwsberichten

Boeren met een randje

Dit is het moment om een goed beheer van de teeltvrije zone mee te nemen bij de veldwerkzaamheden. Want wie hier nu over nadenkt, kan heel wat tijdwinst boeken in de toekomst!

Lees meer
Koester de kievit
Biodiversiteit
Nieuwsberichten

Koester de kievit

De laatste jaren gaat de kievit sterk achteruit, maar enkele innovatieve maatregelen bieden hoop op keren van het tij.

Lees meer
Vogelvriendelijk boeren
Biodiversiteit
Projecten

Vogelvriendelijk boeren

Met dit project willen we een aantal veelbelovende akker- en weidevogelmaatregelen ondersteunen en vormgeven, met de landbouwactiviteit als uitgangspunt. Samen met telers testen we innovatieve praktijken, op maat van de West-Vlaamse landbouwcontext, uit.

Lees meer
Contracts 2.0
Landschap
Biodiversiteit
Bodem
Water
Projecten

Contracts 2.0

Binnen het project Contracts 2.0 onderzoeken we innovatieve contractvormen voor de levering van publieke diensten door landbouwers op vlak van milieu, natuur of klimaat.

Lees meer
Triple C
Water
Projecten

Triple C

Triple C of ‘Climate resilient Community-based Catchment planning and management’ is een Interreg 2 Zeeën-project rond kennisuitwisseling over klimaatverandering in de landbouw.

Lees meer
Leie- & Scheldekouters
Biodiversiteit
Bodem
Agrobeheergroepen

Leie- & Scheldekouters

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen met betrekking tot het beheer van akkervogelmaatregelen.

Lees meer
Lampernisse
Water
Agrobeheergroepen

Lampernisse

Samenwerking rond het collectief beheer van private slootgrachtjes met betrekking tot waterbeheer.

Lees meer
Beverhoutsveld
Biodiversiteit
Agrobeheergroepen

Beverhoutsveld

Landbouwers werken in deze agrobeheergroep samen rond botanisch graslandbeheer en zetten zich in voor het inzaaien van bloemenmengsels in verschillende akkerranden.

Lees meer
Lancering Boerennatuur.be
Landschap
Biodiversiteit
Bodem
Water
Activiteiten
01/07/2020

Lancering Boerennatuur.be

Welkom op boerennatuur.be. Klik en ontdek hoe we met onze naamsverandering landbouw en natuur in de toekomst nog meer willen verbinden.

Lees meer

Geef de boerennatuur een duwtje in de rug.

Bekijk hoe jij kan helpen.