Oost-Vlaanderen

Thema
Status


DatumHelp onze stakkers van de akkers
Biodiversiteit
Nieuwsberichten

Help onze stakkers van de akkers

Elke eigenaar, pachter of gebruiker van een landbouwperceel die bereid is om bij een broedgeval na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kan via het ANB een financiële compensatie krijgen voor de gemiste inkomsten.

Lees meer
Kansen voor subirrigatie
Water
Nieuwsberichten

Kansen voor subirrigatie

Subirrigatie is een vaak geopperde techniek in de zoektocht naar droogtebestrijdingsmaatregelen. In dit artikel wordt deze techniek van naderbij belicht.

Lees meer
Boeren met een randje
Biodiversiteit
Water
Nieuwsberichten

Boeren met een randje

Dit is het moment om een goed beheer van de teeltvrije zone mee te nemen bij de veldwerkzaamheden. Want wie hier nu over nadenkt, kan heel wat tijdwinst boeken in de toekomst!

Lees meer
Contracts 2.0
Landschap
Biodiversiteit
Bodem
Water
Projecten

Contracts 2.0

Binnen het project Contracts 2.0 onderzoeken we innovatieve contractvormen voor de levering van publieke diensten door landbouwers op vlak van milieu, natuur of klimaat.

Lees meer
Hout=Goud
Landschap
Projecten

Hout=Goud

Dit project wil de economische waarde van houtkanten opnieuw in de kijker zetten om zo het noodzakelijke beheer betaalbaar te houden en de ecologische waarde te behouden.

Lees meer
Hout=Goud Eindrapport
Landschap
Projectrapporten

Hout=Goud Eindrapport

Deze brochure is een eerste handvat voor wie eraan denken om beheerresten uit houtkanten in te zetten als lokale biomassa voor energetische valorisatie.

Lees meer
Triple C
Water
Projecten

Triple C

Triple C of ‘Climate resilient Community-based Catchment planning and management’ is een Interreg 2 Zeeën-project rond kennisuitwisseling over klimaatverandering in de landbouw.

Lees meer
Gentse Kanaalzone Zuid
Landschap
Agrobeheergroepen

Gentse Kanaalzone Zuid

Met deze agrobeheergroep voeren we allerlei werken uit. Zo hebben we al verschillende maaiwerkzaamheden uitgevoerd in de haven van Gent. Ook hebben we al verschillende bomen aangeplant als groenscherm voor de haven.

Lees meer
Berlare-Laarne-Wetteren-Wichelen
Biodiversiteit
Agrobeheergroepen

Berlare-Laarne-Wetteren-Wichelen

Deze agrobeheergroep is actief rond weidevogelbeheer. De landbouwers hebben allemaal percelen in de Kalkense Meersen en zouden deze in de toekomst deze percelen verder beheren met oog op ecologische en economische duurzaamheid.

Lees meer
Kapelpolder
Biodiversiteit
Agrobeheergroepen

Kapelpolder

In deze agrobeheergroep wordt samengewerkt en kennis uitgewisseld rond het verhogen van de biodiversiteit, met focus op de patrijs en andere akkervogels.

Lees meer
Schelde-Leie
Landschap
Biodiversiteit
Agrobeheergroepen

Schelde-Leie

In deze agrobeheergroep zaaien landbouwers samen bloemenranden in. Hiervoor hebben ze zelf een machine ontwikkeld. ook willen we samen met de landbouwers zoveel mogelijk onderhoudswerken uitvoeren in het parkbos en de omgeving.

Lees meer
Groot-Maldegem
Landschap
Biodiversiteit
Agrobeheergroepen

Groot-Maldegem

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het beheer van houtkanten. Er werd een beheerplan opgemaakt zodat de landbouwers weten welke houtkant in welke periode op welke manier beheerd moet worden. De landbouwers zaaien hier ook bloemenranden in en hebben nestkasten opgehangen voor o.a. zwaluw en kerkuil.

Lees meer
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
Biodiversiteit
Agrobeheergroepen

Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het beheer van een Weidevogelgebied. Zo laten ze runderen grazen en maaien ze verschillende percelen in functie van de aanwezige weidevogels. Ook is er in deze regio een randenmaaier beschikbaar voor onderhoud van de 1 m teeltvrije zone.

Lees meer
Lancering Boerennatuur.be
Landschap
Biodiversiteit
Bodem
Water
Activiteiten
01/07/2020

Lancering Boerennatuur.be

Welkom op boerennatuur.be. Klik en ontdek hoe we met onze naamsverandering landbouw en natuur in de toekomst nog meer willen verbinden.

Lees meer

Geef de boerennatuur een duwtje in de rug.

Bekijk hoe jij kan helpen.