Antwerpen

Thema
Status


DatumHelp onze stakkers van de akkers
Biodiversiteit
Nieuwsberichten

Help onze stakkers van de akkers

Elke eigenaar, pachter of gebruiker van een landbouwperceel die bereid is om bij een broedgeval na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kan via het ANB een financiële compensatie krijgen voor de gemiste inkomsten.

Lees meer
Kansen voor subirrigatie
Water
Nieuwsberichten

Kansen voor subirrigatie

Subirrigatie is een vaak geopperde techniek in de zoektocht naar droogtebestrijdingsmaatregelen. In dit artikel wordt deze techniek van naderbij belicht.

Lees meer
Boeren met een randje
Biodiversiteit
Water
Nieuwsberichten

Boeren met een randje

Dit is het moment om een goed beheer van de teeltvrije zone mee te nemen bij de veldwerkzaamheden. Want wie hier nu over nadenkt, kan heel wat tijdwinst boeken in de toekomst!

Lees meer
Contracts 2.0
Landschap
Biodiversiteit
Bodem
Water
Projecten

Contracts 2.0

Binnen het project Contracts 2.0 onderzoeken we innovatieve contractvormen voor de levering van publieke diensten door landbouwers op vlak van milieu, natuur of klimaat.

Lees meer
Waterconservering
Water
Brochures

Waterconservering

Water neemt heden ten dagen de snelweg richting zee en regenwater krijgt minder kans heeft om in de bodem te dringen met ook plaatselijke overstromingen tot gevolg. Agrarisch stuwpeilbeheer is een oplossing om water langer vast te houden. 

Lees meer
Triple C
Water
Projecten

Triple C

Triple C of ‘Climate resilient Community-based Catchment planning and management’ is een Interreg 2 Zeeën-project rond kennisuitwisseling over klimaatverandering in de landbouw.

Lees meer
Van houtkant tot in de bodem
Landschap
Bodem
Projectrapporten

Van houtkant tot in de bodem

Geïnspireerd door praktijkervaring in Haspengouw, gingen Boerennatuur Vlaanderen, Bodemkundige Dienst van België, Hooibeekhoeve en KU Leuven ook in de Kempen aan de slag met houtsnippers uit houtkantenbeheer en onderzochten het potentieel ervan als bodemverbeteraar in de landbouw. 

Lees meer
Lancering Boerennatuur.be
Landschap
Biodiversiteit
Bodem
Water
Activiteiten
01/07/2020

Lancering Boerennatuur.be

Welkom op boerennatuur.be. Klik en ontdek hoe we met onze naamsverandering landbouw en natuur in de toekomst nog meer willen verbinden.

Lees meer
Lille-Kasterlee
Bodem
Water
Agrobeheergroepen

Lille-Kasterlee

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het onderhoud en het beheer van stuwen in perceelsgrachten. Verder wordt ook gewerkt aan een duurzaam bodembeheer en een klimaatrobuust teeltsysteem.

Lees meer
Essen-Kalmthout
Water
Agrobeheergroepen

Essen-Kalmthout

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het onderhoud en het beheer van stuwen in perceelsgrachten. In het kader van het Interreg-project Triple C is daar recent ook peilgestuurde drainage aan toegevoegd.

Lees meer
Brechtse Heide
Landschap
Water
Agrobeheergroepen

Brechtse Heide

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het onderhoud en het beheer van stuwen in perceelsgrachten. Verder wordt ook aan houtkantenbeheer in de Brechtse Heide gedaan en zijn bij de opstart van de agrobeheergroep poelen in dit beschermd landschap aangelegd.

Lees meer

Geef de boerennatuur een duwtje in de rug.

Bekijk hoe jij kan helpen.